Generell forskningsbiobank


CRC ved IBD

Prosjektbeskrivelse:
Beskrivelse av den generelle forskningsbiobanken Formålet med den generelle forskningsbiobanken er å kartlegge mekanismer for inflammasjon og kreftutvikling ved kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Forekomsten av tarmkreft ved IBD er lav, men likevel høyere sammenlignet med sporadisk tarmkreft i befolkningen for øvrig. For å kunne identifisere risikopasienter på et tidlig stadium, hvor forebygging av kreftutvikling eller helbredelse fortsatt er mulig, trenger en markører som identifiserer risiko pasientene. For å oppdage en slik markør i tarmslimhinnen, blod eller avføringen, må molekylære mekanismer for kreftutvikling ved IBD studeres. Det skal derfor samles biopsier fra tarmslimhinnen, blod og avføring fra ca.20 IBD pasienter per år som opereres i tarmen, og ca. 100 pasienter som kommer til rutinemessig endoskopi av tarmen ved Akershus Universitetssykehus.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/722 Startdato for innsamling av materiale: 02.05.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Hilde Nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitessykehus
Finansieringskilder: Det søkes om strategiske forskningsmidler fra Akershus Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2014 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst