Forskningsprosjekt


Telemedisin i oppfølging av trykksår

Vitenskapelig tittel:

Bruk av telemedisin som virkemiddel til samhandling i poliklinisk oppfølging av pasienter med ryggmargsskade og trykksår.

 Prosjektbeskrivelse:
De tre spinalenhetene i Norge skal gjennomføre en studie for å registrere antall pasienter med ryggmargskade og trykksår i tidsrommet 2004- 2014, samt registrere antall pasienter med trykksår nå. I tillegg vil det bli gjort en oppfølgingsstudie ved Haukeland og Sunnaas for å se på om telemedisin kan være et egnet hjelpemiddel for å bedre oppfølgingen og livskvalitet for pasienter med ryggmargskade og trykksår, sammenlignet med den behandlingen som tilbys ved disse stedene i dag. Pasienter som har trykksår nå, vil derfor inviteres med i studien, hvor de vil bli inndelt i tre tilfeldige undergrupper som hver tilbys ulik oppfølging. Ingen av gruppene tilbys dårligere behandling enn det som er dagens standard. Registrering av sårstørrelse, livskvalitet og omsorgsbehov skjer regelmessig i oppfølgingsperioden på totalt 12 måneder. En kost- nytte analyse vil i se på om ulike former for kommunikasjonshjelpemidler i oppfølgingen, medfører samfunnsøkonomiske forskjeller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/684 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tiina Rekand
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PhD- kandidat er ansatt ved Forskningsavdelingen ved Sunnaas sykehus HF og lønnes herfra inntil evt. eksterne midler mottas. Studiet er søkt finansiert via Det norske forskningsråd. Det vil også søkes om midler via Ekstrastiftelsen, samt helse Sør- Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK nord
08.01.2015 REK nord
12.02.2015 REK nord
01.06.2017 REK nord