Forskningsprosjekt


Genetiske studier av osteoarthritis temporomandibularis i Norge

Vitenskapelig tittel:
The genetics of temporo-mandibulary joint osteoarthritis (OA) in Norwegian population: comparison with other forms of OA and/or other European populations.

Prosjektbeskrivelse:
Mange aspekter ved patogenesen for primær osteoartritt (OA) er stadig uklare. OA er nå en av de alminnelige sykdommer der et stort antall gener gjentatte ganger er vist å være kandidater til å predisponere for sykdommen, når det også tas hensyn til kjønn, alder og etnisitet. Dette gir en kompleks hypotese for arvemønsteret. I denne studien vil man studere sammenhengen mellom genetiske markører og primær og sekundær OA for fire anatomiske lokalisasjoner: Kjeveledd (TML), håndledd, kneledd og hofteledd hos personer av ulike kjønn, etnisitet og bostedsområder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2131 Prosjektstart: 01.12.2009 Prosjektslutt: 01.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Zlatko Dembic
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for oral biologi
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: odontologi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst