Forskningsprosjekt


Invasive gule stafylokokkinfeksjoner

Vitenskapelig tittel:
Invasive Staphylococcus aureus infections – epidemiology, molecular genetics, and host-bacteria interactions

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å identifisere bakterie- og vertsfaktorer som kan være spesifikke for undergrupper av invasive gule stafylokokker. Denne kunnskapen antar man vil ha betydning for å redusere antall infeksjoner, bedre verktøyene for å stille og gi en pasientspesifikk diagnose, prognose og behandling. I prosjektet skal man benytte både kvalitativ og kvantitativ metode for innsamling av data og 300 personer skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2149 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fredrik Muller
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
17.09.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
25.02.2015 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst