Forskningsprosjekt


Undersøkelse av effekt, toleranse og sikkerhet ved behandling med en ny kortisontablett til behandling av lett til moderat ulcerøs kolitt

Prosjektbeskrivelse:

(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1444 Prosjektstart: 10.09.2009 Prosjektslutt: 10.11.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Morten H. Vatn
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Behandlet i REK
DatoREK
29.09.2009 REK sør-øst
04.05.2011 REK sør-øst