Forskningsprosjekt


Effekt av anti-TNF behandling på karbetennelse ved spondyloartropati

Vitenskapelig tittel:

Effect of anti-TNFα treatment on vascular inflammation in spondyloarthropathiesProsjektbeskrivelse:
Pasienter med spondylartritt (SpA) har høy forekomst av hjertekarkomplikasjoner. En av grunnene kan være inflammasjon i blodkar. Karbetennelse kan føre til aortaaneurismer (utposning på hovedpulsåre), aortaklaffefeil, og til nedsatt blodgjennomstrømning gjennom vev (som kan ytre seg f.eks. som hjerteinfarkt) pga. betennelse eller aterosklerose (fett- og kalkavleiringer i blodårer). Pga. manglende diagnostiske verktøy har denne blodkarsbetennelse fått lite oppmerksomhet, og behandlingsmulighetene vært begrenset. I denne studien skal forekomst og utbredelse av karbetennelse hos personer med og uten SpA kartlegges, og det skal undersøkes om en slik karbetennelse ved SpA kan reverseres ved bruk av anti-TNF midler. I tillegg skal mulige prediktorer og risiko for hjertekarkomplikasjoner kartlegges. Resultatene kan føre til bedre forebygging ogbehandling av karbetennelse (med ledsagende hjertekarkomplikasjoner) ved SpA, og muligens også i befolkningen generelt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/721 Prosjektstart: 30.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ivana Hollan
Forskningsansvarlig(e):  Revmatismesykehuset AS
Revmatismesykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norsk Revmatikerforbund; Revmatismesykehuset Lillehammer; Rikshospitalet, Oslo

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Materiale fra biobank:
Biobank - PET scan studie
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2014 REK sør-øst