Forskningsprosjekt


Parabener - Kvinner og kreft

Vitenskapelig tittel:
Parabener - Kvinner og kreft

Prosjektbeskrivelse:
I kremer og en del flytende medikamenter anvendes ulike parabener som konserveringsmiddel. I noen celleforsøk/dyreforsøk har disse stoffene vist å ha en svak "hormonhermende effekt". Vi ønsker i en tverrsnittsstudie å se om det er sammenheng mellom våre spørsmål om krem bruk fra spørreskjema og målte verider av parabener i blodet hos de samme damene. Vi vil analysere ca 325 prøver fra kvinner 50-64 år bosatt over hele landet. Det er i dag ikke lenger lovlig å teste kosmetika på dyr, derfor er denne type humane stuide viktigere enn før. Vi kjenner ikke til en tilsvarende befolkningsstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/181 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Kvinner og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK nord