Forskningsprosjekt


Foreldre med bipolar liding

Vitenskapelig tittel:
Erfaringar med å vera foreldre når har ei bipolar liding Subjective experiences about parenting when having a bipolar disorder

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med masterstudien er å undersøke erfaringer med å være far eller mor når man har en bipolar lidelse. Studien skal gjennomføres fra et kvalitativt metodologisk perspektiv inspirert av hermeneutisk tenkning. Fokuset er å identifisere utfordringer og hva som kan styrke eller hemme foreldrerollen for psykisk syke. Datainnsamling vil foregå gjennom intervju av 6 foreldre med bipolar liding. Intervjuet inkluderer generelle spørsmål om rolle fra hverdagen som mor/far og enkle eksempler på gode versus utfordrende opplevelser. Intervjuet inkluderer også utdypende spørsmål om emosjoner, behov, forventninger som omsorgutøver, åpenhet og materielle kår. Inklusjon er basert på egen vurdering av kvinner og menn som selv mener å ha bipolar lidelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2226 Prosjektstart: 15.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ellen Ramvi-
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helse - og sosialfag, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.12.2009 REK sør-øst