Forskningsprosjekt


Bakteriell vaginose hos kvinner som har sex med kvinner

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunnen for prosjektet er at Olafiaklinikken, seksjon for venerologi, Oslo universitetssykehus, har opprettet et eget helsetilbud for kvinner som har sex med kvinner (ksk). Her tilbys undersøkelse ved mistanke og/eller tegn på underlivsplager og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Studier viser at ksk har økt risiko for Bakteriell Vaginose (BV) som er en ubalanse i bakteriefloraen i skjeden. BV kan gi ganske betydelig plager og er også assosiert med risiko for gynekologiske komplikasjoner. BV er assosiert med seksuell aktivitet men foreløpig ikke klassifisert som soi. Smitterisiko og smitteveier mellom seksualpartnere er lite studert. Det er ikke entydige svar på spørsmål om effekt av partnerbehandling i heteroseksuelle forhold. Det er behov for mer kunnskap om forekomst av BV blant norske ksk og om det er grunnlag for partnerbehandling i faste forhold. Målet med denne studien er todelt. I del 1 av studien ønsker forskerne å undersøke prevalensen og risikofaktorer for BV i blant KSK som kommer til Olafiaklinikken på drop-in eller har bestilt time. De pasientene som gjennomfører en gynekologisk undersøkelse (GU) får en screening for BV og i konsultasjonen inngår samtale med sykepleieren eller legen som følger et strukturert intervjuskjema. Det vil legge grunnlaget for del 1 av studiet. Del to av studiet vil undersøke om partnerbehandling beskytter mot residiv av BV. Deltagerne i del 1 som har påvist BV og som har hatt fast kvinnelig seksualpartner de siste 3 månedene og har regelmessig sex med sin partner inviteres til deltakelse sammen med sin partner. Hvis partner ønsker å delta, vil hun møte til kontroll, og hvis det avdekkes symptomer på BV, vil partner få tilbud om behandling. Hos den gjenværende gruppen – partnere som møter til kontroll, men ikke har noen symptomer – vil halvparten randomiseres til å få behandling og halvparten til å ikke få behandling. Ca. 150 deltagere totalt skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/622 Prosjektstart: 22.05.2014 Prosjektslutt: 01.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Olaug Olsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: ingen

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin , Nivå: Prosjektoppgave 11 semester
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2014 REK sør-øst