Forskningsprosjekt


Behandling av smertefull kalkskulder

Vitenskapelig tittel:
Treatment of calcific tendinitis of the rotator cuff - a multi-centre, randomized and sham controlled trial

Prosjektbeskrivelse:
Kalkavleiringer i skulderens bløtdelsapparat finnes hos ca. 7% av skulderpasienter. Hvor stor betydning kalken har for symptomene er uklar. Noen behandlingsmetoder fjerner kalken (skylling, kirurgisk fjerning), andre prøver å dempe betennelsen rund kalken og smerten medikamentelt eller med trening, uten å fjerne kalken. Studier uten kontrollgruppe har vist behandlingseffekt for flere av metodene. Samtidig har man sett at noen pasienter blir bra helt uten behandling. Det er derfor viktig å finne ut hvilken behandling som virker best og om behandlingen er bedre enn sykdommens naturlige forløp. Vi ønsker å sammenligne (1) ultralydveiledet kalkskylling (lavage) + lokal kortisoninjeksjon (2) lokal kortisoninjeksjon uten kalkfjerning og (3) spontanforløpet (Placebogruppe). Skulderfunksjon skal måles før, og flere ganger etter intervensjonen for å sammenligne behandlingseffekt mellom gruppene. Pasientene og de som følger opp pasientene skal være blindet for behandlingsvalg.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1183 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stefan Moosmayer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Lønnsmidler fra de respektive sykehus (dette er klinisk forskning og inngår derfor for det meste i de ansattes vanlige arbeidsrutiner)

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
26.11.2014 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst