Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Barn og ungdommers bruk av legetjenester

Prosjektbeskrivelse:
Det skal undersøkes hvordan egenandelsfritak påvirker barn og ungdommers bruk av legetjenester. Alderen for fritak ble hevet fra 7 år til 12 år i 2006 og til 16 år i 2010. Begrunnelsen var å sikre at alle barn får tilgang til nødvendig legehjelp, uavhengig av familiens betalingsevne, og gjøre det enklere for ungdom å oppsøke legehjelp uten å involvere foreldrene, f.eks. angående prevensjon. Data fra KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon), som inneholder informasjon om alle legekontakter med refusjon fra HELFO, skal benyttes. Det vil bli brukt statistiske metoder på detaljert nivå for å beskrive/modellere individenes bruk av legetjenester over tid. Det skal undersøkes hvordan økningen i antall legekontakter er fordelt over populasjonen i ulike årskull. Det er f.eks. relevant om andelen av individer som svært sjelden kontakter lege har blitt mindre. I tillegg vil det bli undersøkt om lidelser som diabetes nå blir oppdaget tidligere enn før.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/734 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Reidar Wangen
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for helse og samfunn

Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 900000

Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2014 REK sør-øst