Forskningsprosjekt


Genom studie av glioma; hjernesvulst - EPIC

Vitenskapelig tittel:
Whole genome scan for glioma in the EPIC cohort

Prosjektbeskrivelse:
EPIC - European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer - er en EU-finansiert multisenterstudie med 23 sentra i 10 land. EPIC databasen inneholder spørreskjemaopplysninger fra 370 000 kvinner og 150 000 mennsamt blodprøver fra 240 000 kvinner og 140 000 menn. Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie. Formålet er å studere de komplekse relasjoner mellom kosthold, ulike livsstilsfaktorer og genetisk disposisjon som risikofaktorer for kreft og dødelighet. ”Kvinner og kreft” er den norske delen av EPIC. I Norge deltar 37 000 kvinner med spørreskjemaopplysninger og ca 12 000 har gitt en blodprøve, 5% av blodprøvene i EPIC. Blodprøven fra hver enkelt er delt i to. En del er frosset ned i Tromsø, mens den andre delen oppbevares ved IARC/WHO/Lyon. Formålet med denne studien er å verifisere om variasjon, polymorfismer, i 1536 gener funnet i hel genome studier av hjernesvulster (gliomer) kan reproduseres, og om det er samspill med livsstilsfaktorer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/417 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord