Forskningsprosjekt


Antitrombotisk behandling til pasienter med atrieflimmer som behandles med PCI

Vitenskapelig tittel:

A prospective Randomised, open label, blinded endpoint (PROBE) study to Evaluate DUAL antithrombotic therapy with dabigatran etexilate (110mg and 150mg b.i.d.) plus clopidogrel or ticagrelor vs. triple therapy strategy with warfarin (INR 2.0 – 3.0) plus clopidogrel or ticagrelor and aspirin in patients with non valvular atrial fibrillation (NVAF) that have undergone a percutaneous coronary intervention (PCI) with stenting (RE-DUAL PCI).Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med studien er å sammenligne dobbel mot trippel antitrombotisk behandling hos pasienter med ikke klafferelatert atrieflimmer og etter utført PCI med stenting. Studien består av tre armer: 110 mg dabigatran og clopidogrel eller ticagrelor, 150 mg dabigatran og clopidogrel eller ticagrelor, warfarin og clopidogrel eller ticagrelor og aspirin. Pasienter over 80 år vil ikke bli randomisert til behandlingsarmen med dabigatran 150 mg. Studien vil gi oss data på effekt og sikkerhet knyttet til disse to behandlingsregimene. Antall deltakere: 70 Samtykkebasert
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/909 EudraCT-nummer: 2013-003201-26 Prosjektstart: 23.06.2014 Prosjektslutt: 31.07.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Sponsor og den som finansierer studien er Boehringer Ingelheim Norway KS.

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Boehringer Ingelheim Norway KS
Behandlet i REK
DatoREK
10.06.2014 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
21.01.2016 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
18.08.2016 REK sør-øst