Forskningsprosjekt


Endotelcellemediert vasodilatasjon i finger

Prosjektbeskrivelse:
Lokal mediert vasodilatasjon skjer i mange organer (f. eks hjertet) via påvirkning av nitrogenmmoksyd (NO). NO frigjøres fra endotelcellene i karveggen (arterier og mindre kar) og diffunderer til glatte muskelceller som relakserer og karet dilaterer. Det er ikke godt kjent hvilken betydning NO har for regulering av hudsirkulasjonen. Hudsirkulasjon er under sterk sentralnervøs regulering, men lokal påvirkning skjer ved endring av lokal hudtemperatur. Det er rapportert at blodstrøm i hudområder med arteriovenøse anastomoser (AVA), lokalisert i håndflate påvirkes av NO, og mer enn hudområder uten AVA (håndrygg). AVA aktiveres synkront i hender og føtter. Vasomosjon blir studert via simultan bilateral registrering med laser og ultralyd Doppler metodikk i klimakammer. Vi ønsker å studere hvordan regulering av AVA påvirkes av NO i romtemperatur og i varme omgivelser. Funnene er av betydning for behandling av digitale ulcera sekundært til acrale vasculære syndromer ved revmatisk sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/392 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 01.05.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tone Kristin Bergersen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektleder gjør forsøkene og analyse i forskningstid innbakt i fast overlegestilling på Hudoavdelingen, Riskhospitalet (ca 25%).

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2014 REK sør-øst
25.11.2014 REK sør-øst