Forskningsprosjekt


Nedbrytning av rusmiddelet MDPV under akutt forgiftning

Vitenskapelig tittel:
Toxicokinetics of MDPV during acute poisoning; A case study

Prosjektbeskrivelse:
Forgiftning med MDPV og andre syntetiske rusmidler er økende i andre land. Vi har lite erfaring med behandling av disse forgiftningene i Norge, og feilbehandling kan være fatalt. Videre er omfanget av bruken ukjent fordi disse stoffene ikke slår ut på standard rustester, og analysen er tidkrevende og dyr. Eliminasjonen av MDPV er ikke tidligere studert. Vi ønsker å studere eliminasjonen av MDPV. Videre er det viktig å rette fokus på riktig diganose og behandling av denne typen forgiftning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/616 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 01.06.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Cathrine Lund
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Molde sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ikke relevant

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1

Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2014 REK midt