Forskningsprosjekt


Forskningsbasert implementering av tilpasset undervisning til nyretransplanterte

Vitenskapelig tittel:

Forskningsbasert implementering av tilpasset undervisning til nyretransplanterte: Evaluering og monitorering av prosess og resultatProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse Formålet med prosjektet er å forskningsbasere implementering av pasientundervisning til nyretransplanterte pasienter. I tillegg planlegges det å utvikle et rammeverk og guidelines for implementering av ny forskning i klinikken. I prosjektet skal det innhentes opplysninger om pasientenes kunnskap, mestring, etterlevelse og livskvalitet etter å ha gjennomgått et nytt undervisningsopplegg for nyretransplanterte. Her planlegger man å inkludere 200 pasienter som blir nyretransplantert i perioden 2014-2015 og som har fått opplæring ved poliklinikk før utskrivelse til hjemmet. Det skal også gjennomføres fokusgruppeintervjuer med transplantasjonspersonell for å få dybdekunnskap om hvordan disse tenker seg at resultatmål skal oppnås i klinisk praksis og hvilke faktorer man tenker seg må være tilstede for at implementering skal lykkes. Her skal 8-10 fra personalet inngå per intervju. Fra pasienter skal data innhentes ved bruk av spørreskjema.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/447 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.03.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marit Helen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av OUS, Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken og UiO.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Behandlet i REK
DatoREK
27.03.2014 REK sør-øst