Generell forskningsbiobank


Tematisk forskningsbiobank for blodsykdommer

Prosjektbeskrivelse:
Biobanking har en stadig større innvirkning på medisinsk forskning og praksis. Humant biologisk materiale og pasientopplysninger er sykehusets store ressurser innen forskning. I kombinasjon med økt genetisk kunnskap og teknologi har forskning på biobankmateriale et enormt potensial. SØ ønsker å innføre bredt samtykke og etablere tematiske forskningsbiobanker innenfor blodsykdommer.
Formålet er kontinuerlig innsamling av biologisk materiale ved sykehuset slik at materiale allerede er samlet inn når forskningsprosjekter starter. Man sparer tid når materialet er tilgjengelig og samtykket allerede innhentet. Dette vil være av uvurderlig betydning for å øke den framtidige forskningsaktiviteten ved sykehuset og som igjen vil kunne høyne kvaliteten på virksomheten. Materialet kan brukes når det senere foreligger et konkret forskningsprosjekt som har fått godkjenning av REK. Pasienten som har avgitt materialet har krav på informasjon om prosjektet, noe som legges ut på SØs hjemmeside.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/385 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2014

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Waleed Ghanima
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold


Behandlet i REK
DatoREK
01.04.2014 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst