Forskningsprosjekt


Kollagenase behandling av Dupytrens kontraktur i klinisk praksis ved St.Olavs

Vitenskapelig tittel:
Erfaringer med Kollagenase behandling av Dupuytrens kontraktur ved St. Olavs Hospital

Prosjektbeskrivelse:
Dupuytrens kontraktur eller krokfinger arter seg som sammentrekning av bindevev å håndflate og fingre. Etter hvert klarer ikke pasienten å strekke ut fingrene. Behandlingen hittil har vært hovedsakelig kirurgi, men nå er et injeksjonsmiddel utviklet for å løse opp sammenkrøkingen. Resultat fra andre studier viser at injeksjon er sammenlignbare med kirurgi. Fordel med injeksjon er først å fremst at pasienten slipper ulempene ved en operasjon. Sykmeldingsperioden forkortes fra ofte 4-6 uker etter operasjon og 1 uke etter behandling med injeksjon. Studier som er gjennomført med dette nye legemiddelet, er tilstrekkelige til at vi kan ta det i burk. Og legemiddelet er godkjent for bruk i Norge. Et stort antall pasienter er undersøkt, og man har god oversikt over bivirkninger. Forekomsten av alvorlige bivirkninger er lav. Tilgangen med denne undersøkelse er å se om at Xiapex i vår kliniske praksis gir like godt resultat som andre undersøkere har påvist.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/378 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 30.09.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Adalsteinn Odinsson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: 0

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 70

Behandlet i REK
DatoREK
03.04.2014 REK nord