Forskningsprosjekt


Validering av PFDI-20 og PFIQ-7 helserelaterte tilstandsspesifikke livskvalitets spørreskjema og måling av livskvalitet blant kvinner med bekkenbunnslidelser i Norge

Vitenskapelig tittel:

Validating PFDI-20 and PFIQ-7 health-related condition-specific quality of life questionnaires and measuring quality of life for women with pelvic floor disorders in the Norwegian context"Validering av PFDI-20 og PFIQ-7 helserelaterte tilstandsspesifikke livskvalitets spørreskjema og måling av livskvalitet blant kvinner med bekkenbunnslidelser i Norge"Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å måle livskvalitet blant kvinner operert for uterus og/eller vaginal prolaps. Mer spesifikt vil man evaluere virkningen av rekonstruktiv prolapskirurgi og aldersfaktorer på daglige aktiviteter hos kvinner med klasse II-IV bekkenbunnsprolaps. Prosjektet er relatert til tidligere godkjente studie: 2011/1312 «Bekkenbunns dysfunksjoner hos kvinner: Oversettelse og validering av spørreskjema PFDI20 og PFIQ7 til norsk».
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/418 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Øresland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:


Dette prosjektet er finanierert Flinders University, Medisinsk Fakultet, School of Prevention, Promotion and Primary Health Care og Akershus universitetssykehus (Ahus).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studie, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
02.04.2014 REK sør-øst
17.02.2016 REK sør-øst