Forskningsprosjekt


Laserbasert pustestyrt strålebehandlings fordelaktige innvirkning på hjerte-, koronar- og lungedoser ved lokoregional brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Improved LAD, heart and target dose in locoregional breast cancer patients with deep inspiration breath hold, utilizing a laser distance measuring system

Prosjektbeskrivelse:
Søker har gjennom en tidligere pilotstudie (ref. REK 2011/111) utviklet og testet et system for pustestyrt strålebehandling, til anvendelse ved lokoregional brystkreftbestråling. Gjennom pustestyrt strålebehandling kan stråledosen til hjertet reduseres. Det er nå ønsket å gjennomføre en tredelt studie for å undersøke nærmere systemets fordelaktige innvirkning på hjerte-, lunge- og målvolumsdoser. Studiens deler består av 1) en sammenligning av doseplan med og uten inntegning av venstre nedadgående koronararterie (LAD), 2) en sammenligning av tjue pasienter som gjennomgår nevnte behandling med tjue pasienter som ikke gjorde dette, og 3) en undersøkelse om den ene eller andre gruppa ligger mer stabilt på behandlingsbordet (jf. protokoll, s. 4). Studien er samtykkebasert og skal gjennomføres som del av en ph.d. i klinisk medisin ved NTNU.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/492 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christer Jensen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Phd-prosjekt med midler fra Helse Midt-Norge HF og NTNUForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Medisinsk, Nivå: PhD NTNU
Behandlet i REK
DatoREK
04.04.2014 REK midt