Forskningsprosjekt


Oppfølgning av abortpasienter

Vitenskapelig tittel:

Tidlig svangerskapsavbrytende hjemme og på sykehus. Sammenligning mellom to lokalsykehus i Norge og Sverige.Prosjektbeskrivelse:
Studien vill retrospektivt undersøke hvordan det går med pas., som gjennomgår medikamentellt svangerskapsavbrytande. Noen forskjell effektivitet og komplikasjonsfrekvens mellom ingrepp utført i hjemmet ("hjemmeabort") eller under dagoppehold på sykehus? Noen forskjell mellom inngrepp utført før 63 svangerskapsdager eller utført i tidsrommet 63-84 dager? Vi kommer til å analysere effektivitet og komplikasjoner Vi har og mulighet å sammenligne våre resultater med en tilsvarende undersøkelse, nylig utført ved lokalsykehuset i Skellefteå i Västerbottens Län i Sverige. Dette er undersøkelser, som er svært etterspurt av profesjonen, da tendensen går i rettning mot poliklinisering og inngrep utførte i hjemmet. Da er det viktig å sikre et vitenskapligt underlag for fremtidige besluttninger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/671 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Carl-Gustav Mählck
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: - Det kommer til å søkes middler fra Helse Nord/Helseforetaket for "Frikjøpelse av tid", slik at forskningsdeltagere kan arbeide uforstyrret med prosjektet.
- Ellers ikke noe mer finansiering.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 3

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK nord