Forskningsprosjekt


Effekt av prebiotika (fiber) på tarmflora og hormoner som regulerer blodsukker og appetitt ved diabetes type 2

Vitenskapelig tittel:
Effects of prebiotics on gut microbiota and regulation of appetite and glucaemic control in subjects with type 2 diabetes

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål: å undersøke om prebiotika i form av fibertilskudd, gir endring i tarmfloraen og økning i Glucagon-like peptide-1 (GLP-1). GLP-1 er et hormon som lages i tarmveggceller og som stimulerer insulinproduksjonen og bidrar til metthet. Dette er relevant ved type 2 diabetes (DM2) da disse pasientene lager for lite GLP-1 og insulin. Metode: Randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie blant 50 voksne med DM2 for å teste effekt av fibertilskudd i seks uker. Blodprøver tas fastende før og etter intervensjonen, og under en oral glukosebelastning for å undersøke endringer i GLP-1-respons. Tilsvarende målinger før og etter et testmåltid for å måle nivå av ulike signalmolekyler i glukose- og appetittreguleringen. Sammensetning av bakterieflora bestemmes vha analyser av genuttrykk i avføringsprøver. Nytte: Studien kan vise hvorvidt prebiotika har klinisk relevante effekter på insulinproduksjon og metthet, og innsikt i underliggende mekanismer for ev. effekter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1180 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 30.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Marie Aas
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er økonomisk forankret i Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk, Avd. for klinisk service, Seksjon for klinisk ernæring. Vi har fått midler for å finansiere utgifter til en PhD-student fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Vi har også søkt og mottatt penger om ekstra midler for analyser fra Diabetesforbundet. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Fiber og tarmflora ved type 2 diabetes
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst