Forskningsprosjekt


Migrene, overvekt og fordeling av kroppsfett

Vitenskapelig tittel:
Migraine, obesity and body fat distribution

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke en mulig sammenheng mellom migrene og overvekt. Migrene er en betydelig årsak til uførhet og sykelighet globalt. I tillegg til akutte anfall gir migrene en forhøyet risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom. Årsaken til dette er uklar, men en mulig sammenheng er økt forekomst av fedme og overvekt i denne pasientgruppen. Undersøkelse av komorbiditet kan gi innsikt i patogene mekanismer for økt forekomst av hjerte- og karsykdommer med mulige konsekvenser for forebygging og behandling. Det er planlagt å benytte data om høyde, vekt, midje- og hoftemål fra klinisk undersøkelse i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Deltakere i HUNT har selvrapportert forekomst av hodepine og migrene på validerte spørreskjema. Ved å bruke data fra HUNT2 (1995-1997) og HUNT3 (2006-2008) kan man følge utvikling av plager og en mulig assosiasjon til kroppsvekt og fordeling av kroppsfett over tid. Det antas at data fra om lag 65 000 deltakere i HUNT2 og HUNT3 vil inngå. Dataene er planlagt utlevert avidentifisert fra HUNT forskningssenter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/644 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bendik Slagsvold Winsvold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av egne forskningsmidler.

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65000

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst