Forskningsprosjekt


Multimodal hjerneavbildning etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
Reshaping of attentional networks after unilateral stroke: Multimodal imaging of visual neglect

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag er akutt tap av hjernefunksjon grunnet manglende blodsirkulasjon. Forekomsten er økende og har store helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. Svekket oppmerksomhet er fremtredende etter hjerneslag og har stor betydning for livskvalitet og prognose. Det er imidlertid manglende kunnskap om mekanismene, noe som har forsinket utviklingen av individualisert og målrettet behandling. Slag er en komplisert sykdomsprosess og er påvirket av mange faktorer, og både genetikk og inflammasjon har betydning for forekomst og prognose. Hovedmålet ved denne prospektive studien er å kartlegge nettverkene i hjernen som ligger til grunn for oppmerksomhetssvikt etter slag, samt å vurdere betydningen av genetisk variasjon og inflammasjon i relasjon til hjernens kapasitet til restrukturering og prognose. For å oppnå dette kombineres avansert multimodal MR-avbildning med adferdstester, genetisk analyse og måling av inflammasjonsmarkører ca. én uke etter slag med oppfølging etter tre til seks måneder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/694 Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektslutt: 01.06.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Tjelta Westlye
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: HSØ - doktorgradsprosjekt

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi/nevrovitenskap, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Tematisk forskningsbiobank: TOP studien (Tematisk område psykotiske lidelser)
Behandlet i REK
DatoREK
06.05.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst