Forskningsprosjekt


En randomisert, placebokontrollert fase 3 studie, med karboplatin og paclitaxel med eller uten PARP hemmeren Veliparib (ABT-888) hos pasienter med BRCA1/2 genfeil og avansert brystkreft

Vitenskapelig tittel:
A Phase III Randomized, Placebo-Controlled Trial of Carboplatin and Paclitaxel with or without the PARP Inhibitor Veliparib (ABT-888) in HER2-Negative Metastatic or Locally Advanced Unresectable BRCA-Associated Breast Cancer.

Prosjektbeskrivelse:
M12-914 er en klinisk fase III studie initiert av legemiddelfirmaet Abbvie, hvor man vil studere videre et behandlingsprinsipp for pasienter med arvelig brystkreft som går ut på å kombinere bruk av cellegift med en såkalt PARP hemmer. Ved arvelig brystkreft (mutasjon i BRCA1 eller BRCA2) er genreparasjonen svekket og dette kan utnyttes ved at man påfører genskade i kreftcellene med cellegift og deretter forhindrer genreparasjon ved å bruke en PARP hemmer som hindrer effektiv reparasjon av skadene i arvestoffet. I denne multinasjonale studien kombineres PARP hemmeren veliparib med cellegiftene paclitaxel og carboplatin, som er kjent for å påføre genskade i kreftceller som forsterkes ved bruk av PARP hemmere. Dette er et nytt behandlingsprinsipp for behandling av arvelig brystkreft som har få effektive behandlingsmuligheter fra før av. Denne studien ønsker å finne ut om PARP hemmer i kombinasjon med cellegift forbedrer effekten av cellegift i pasienter med arvelig brystkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/924 EudraCT-nummer: 2014-000345-70 Prosjektstart: 18.08.2014 Prosjektslutt: 20.08.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hans Petter Eikesdal
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Oppdragsgiver/sponsor for studien er AbbVie. Kontrakt med institusjon ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 4

Materiale fra biobank:
Abbvie Sample Receiving
Biostorage Technologies
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2014 REK nord
18.09.2014 REK nord
04.02.2016 REK nord
10.03.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
04.01.2018 REK nord