Forskningsprosjekt


Effekt av hCMV infeksjon på naturlige drepe celler repertoar fra hjernesvulst pasienter og friske individer

Vitenskapelig tittel:
Impact of human cytomegalovirus infection on Natural killer cell repetoire in patients with Glioblastoma and healthy controls

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med glioblastoma(GBM)har 14.6 måneder median overlevelese tross kombinasjonsbehandling med kirurgi,stråle og kjemoterapi I denne studien vil skal man sammenligne KIR-HLA fra NK celler i blod fra friske CMV+ donorer. Deltakerne vil være friske frivillige donorer ved Blodbanken – 75 personer i alt. Deltakelse innebærer donasjon av en blodprøve på 30ml.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/588 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Martha Chekenya
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskningsrådForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Begynnelsen, Nivå: Postdoktor
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
20.11.2014 REK vest
10.01.2018 REK vest