Forskningsprosjekt


CEUS-GCA Fargedoppler ultrasonografi med kontrast: En undersøkelse for å kartlegge sykdomsaktivitet hos pasienter med storkarvaskulitt

Vitenskapelig tittel:

CEUS-GCA: Contrast Enhanced Ultrasound as a marker of disease activity in large vessel vasculitis-Giant cell arteritis Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke om fargedoppler ultrasonografi med kontrast kan brukes for å vurdere sykdomsforløp ved systemisk kjempecellearteritt (GCA). GCA er en tilstand som kan gi betennelse, forsnevring eller blokkering hovedsakelig av store blodårer i brysthulen. Vanlige symptomer er hodepine og muskelstivhet, i sjeldnere tilfeller kan sykdommen gi synsforstyrrelser, anstrengelsessmerter i hender/lår og i verste fall blindhet eller hjerneinfarkt. Det finnes per i dag ingen undersøkelse som kan bekrefte betennelse i karveggen. Studier har vist at bruk av ultralyd med kontrast kan være av nytte for å kartlegge sykdomsaktivitet ved GCA. Inntil 20 pasienter over 50 år, 10 pasienter med aktiv GCA, 10 pasienter med fredelig GCA skal rekrutteres fra egen pasientkohort ved Sørlandet sykehus. Disse skal undersøkes først med standard ultralyd og deretter med ultralyd med fargedoppler kontrast. Største tykkelse på de to innerste lagene i karveggen (intima media komplex) vil registreres ved begge undersøkelser. Ti antatt friske pasienter over 50 år er planlagt som kontroller. Opplysninger skal utføres til land innenfor EØS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/431 Prosjektstart: 03.03.2014 Prosjektslutt: 31.10.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Diamantopoulos
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Siemens (tilbyr del av ultralyd utstyr) Agder Medforsk og SSHF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK sør-øst
12.06.2014 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst