Forskningsprosjekt


Bruk av digitale verktøy for å mestre legemiddelhverdagen hos kronisk syke pasienter

Prosjektbeskrivelse:
E-helsetjenester er på fremmarsj i Norge og legemidler står sentralt i denne utviklingen. Det er 1 år siden e-resept ble innført i hele landet og "mine resepter" er en av få internetbaserte tjenester som tilbys av Helsedirektoratet. Det kryr også av såkalte helseapper, men man vet foreløpig for lite om hvilke roller slike verktøy kan spille i helsetjenesten, hvilke barrierer som finnes for implementering og hva som kreves for at helseapper skal kunne brukes av folk flest. Det å bruke legemidler mot kronisk sykdom kan være svært komplekst, og krever god kontroll for god etterlevelse. I denne studien ønsker vi å studere kronisk syke pasienters erfaringer med legemidler i hverdagen samtidig som vi vil forsøke å forstå hvordan den digitale utviklingen kan knyttes opp til slike erfaringer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/357 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne-Lise Sagen Major
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: postdoktorprosjekt NTNU

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
03.04.2014 REK nord