Forskningsprosjekt


Evaluering av kvalitetsindikatorer for hodepinetjenester; ett omsorgsforbedringsprosjekt

Vitenskapelig tittel:

Service-improvement project: Evaluation of headache service quality indicatorsProsjektbeskrivelse:
Kvalitetsvurdering er i økende grad anerkjent som en viktig bidragsyter til å fremme bedre helseomsorg. Kvalitet på hodepineomsorg har ikke tidligere blitt definert, og indikatorer har vært begrenset til diagnostikk og behandling. Derfor har et nytt sett av kvalitetsindikatorer for hodepineomsorg blitt formulert, ment å være gjeldende på tvers av land og kulturer slik at mangler ved hodepinepleie over hele verden kan bli gjenkjent og utbedret . En pilotevalueringsstudie av disse indikatorene ble utført i spesialiserte hodepinesentre i Danmark , Tyskland og Portugal. Målet er nå å utvide evalueringen med 10-15 ledende akademiske hodepinesentre . De fleste er i Europa , med en i USA. Den foreslåtte Studien er et samarbeid mellom Lifting The Burden (LTB) og Den Europeiske Hodepine-Federationen (EHF).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/346 Prosjektstart: 01.03.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mattias Linde
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Lokal prosjektleders egen institusjon

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Behandlet i REK
DatoREK
04.04.2014 REK midt