Forskningsprosjekt


pH-måling med SmartPill i tynntarm

Vitenskapelig tittel:
A study to investigate pH profile and whole gut transit time in healthy volunteers with an ambulatory pH capsule following bowel cleansing

Prosjektbeskrivelse:
Formålet ved studien er å undersøke pH-verdiene i mage-tarmsystemet etter tarmtømming. Dette skal gjøres ved inntak av en kapsel (SmartPill) som registrerer pH, trykk og temperatur. Kapselen sender informasjon til en mottager forskningsdeltakeren bærer med seg så lenge undersøkelsen pågår. Undersøkelsen varer til kapselen kommer ut med avføringen. Data om pH i mage-tarm etter standard magetømming er ikke tilgjengelig med dagens metoder, men vil være nyttig i fremtiden for bedre diagnose og behandling av forskjellige sykdomstilstander i mage-tarm. Prosjektet er et samarbeid mellom prosjektleder Aabakken ved Rikshospitalet og Photocure. Studien er samtykkebasert. Prosjektleder er nøkkeladministrator, og vil oppbevare en kopi av alle innsamlede data. Studiedokumentasjonen skal oppbevares i et arkivrom med adgangskontroll/skallsikring. Photocure vil oppbevare avidentifiserte data som en del av studiedokumentsjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1711 Prosjektstart: 30.10.2009 Prosjektslutt: 17.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Aabakken
Forskningsansvarlig(e):  OUS Rikshospitalet
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst