Forskningsprosjekt


Familiær hyperkolesterolemi (FH). Livskvalitet og ernæring

Vitenskapelig tittel:

Masteroppgaven skal kartlegge om visse kostråd er særlig utfordrende i forhold til livskvalitet for unge med FH, og om det kan kan utvikles et praktisk spørreskjema for kartlegge slike kostråd/matvaner for å kunne gi bedre og mindre belastende kostråd i fremtiden.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke utfordringer individer med familiær hyperkolesterolemi (FH) opplever ved etterlevelse av livsstilsråd til denne pasientgruppen. FH er en arvelig sykdom som medfører redusert opptak av LDL-kolesterol fra blodet og nedsatt nedbrytning av kolesterol. Tilstanden medfører økt blodkolesterol og dermed økt risiko for koronar hjertesykdom. Kost- og livsstilbehandling er en sentral del av den kliniske håndteringen av FH. Prinsippene i den ordinære kostbehandlingen som gis ved FH følger i hovedsak vanlige råd for et sunt kosthold slik som de er sammenfattet i de nasjonale kostrådene, med særlig fokus på å redusere inntaket av mettet fett, transfett og kolesterol i kosten. I prosjektet planlegges det å intervjue 10-15 pasienter med FH som går til kontroll ved lipidklinikken ved OUS Rikshospitalet. Det skal gjennom intervjuene innhentes kunnskap om deltakernes opplevelser og erfaringer ved etterlevelse av kostrådene til personer med FH. Det skal med bakgrunn i de innhentede dataene utarbeides et spørreskjema, som senere skal prøves ut på 50 personer med FH.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/752 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 01.01.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Universitetet i Oslo og forskningsgruppe

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2014 REK sør-øst