Forskningsprosjekt


Redox-status hos pasienter med nyresykdom

Vitenskapelig tittel:
The redox status in patients with kidney disease.

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med kronisk nyresykdom har økt nivå av reaktive oksygenforbindelser og kan få en tilstand med oksidativt stress. Det ser ut som om graden av oksidativt stress kan ha betydning for hastighet i sykdomsutviklingen. Oksidativt stress kan utvikle seg på forskjellig måte ved ulike nyresykdommer. Prosjektet vil undersøke pasienter med arvelig polycystisk nyresykdom samt pasienter med IgA-nyrebetennelse og sammenlikne disse med friske kontrollpersoner. Forskerne vil blant annet undersøke diett, hastighet på sykdomsgrad og progresjon. Studien vil også se på betydningen av ulike genetiske enzymer for evnen til å motstå oksidativt stress. Deltakerne er pasienter ved poliklinikk for nyresykdommer ved Stavanger universitetssjukehus. Studien vil rekruttere voksne pasienter med kjent polycystisk nyresykdom og pasienter med biopsiverifisert IgA-nefritt. Pasienter med polycystisk nyresykdom og pasienter med IgA-nefritt har trolig ulik årsak til redox-forstyrrelser. Som kontrollgruppe vil man rekruttere ansatte ved sykehuset, blodgivere, personer fra egen bekjentskapskrets og friske personer som kommer i kontakt med nyrepoliklinikken. Deltakelsen innebærer å avgi blod- og urinprøve, måle blodtrykk og besvare et spørreskjema om diett. Relevante journalopplysninger vil også samles inn. 180 deltakere vil bli rekruttert til studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/318 Prosjektstart: 01.03.2014 Prosjektslutt: 01.11.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Terje Apeland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres av to stipend - ett fra Norsk Nyremedisinsk Forening og ett gavestipend som administeres av Stavanger Universitetsjukehus. Dessuten, det søkes nå om ekstra forskningsmidler til selve prøvetakingen: Forskningsutvalget ved Stavanger Universitetssjukehus har lyst ut Forskningsmidler ved Stavanger Universitetssjukehus 2014 (søknadsfrist 1 . mars). Den aktuelle studien vår er ikke oppdragsforskning men ligger innenfor det naturlige arbeidsfeltet til Nyreseksjonen, SUS.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 180

Materiale fra biobank:
Nefrologisk forskning i Stavanger
Behandlet i REK
DatoREK
27.03.2014 REK vest
27.03.2014 REK vest
29.11.2017 REK vest