Forskningsprosjekt


Behandling av kognitive vansker for pasienter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Vitenskapelig tittel:
THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER-BASED WORKING MEMORY TRAINING ON OPIATE AND POLYSUBSTANCE MISUSERS IN MAINTENANCE TREATMENT – A PILOT STUDY

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å evaluere om svikt i kognitive funksjoner kan forbedres selv om pasientene er i LAR behandling. I denne studien vil man evaluere om svikten i kognitive funksjoner kan forbedres gjennom systematisk computer-basert trening av typen Cogmed QM. Treningsprogrammet som ska benyttes har tidligere vist seg å være effektiv i trening av arbeidshukommelse for pasienter med ervervet hjerneskade og barn med ADHD. Programmet er ikke tidligere evaluert i forbindelse med den aktuelle pasientpopulasjon som er valgt for denne studien. Studien er samtykkebasert og alle opplysninger om forskningsdeltakerne vil bli lagret i et låst arkivskap i behandlingsinstitusjonen som kun prosjektmedarbeider har tilgang til. Ved prosjektslutt vil alle prosjektets data på papir bli makulert og elektroniske versjoner av prosjektdata vil bli anonymisert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1716 Prosjektstart: 10.11.2009 Prosjektslutt: 30.04.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Psykologisk institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi UiO (hovedoppgave for Lena Sayed), Nivå: 11. semester
Behandlet i REK
DatoREK
05.11.2009 REK sør-øst