Forskningsprosjekt


Diagnostikk av flåttbårne sykdommer forskjelling fra Lyme Borreliose

Vitenskapelig tittel:

Diagnostics of tick-borne diseases other than Lyme borreliosis in patientsProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er, ved hjelp av PCR-metodikk (polymerasekjedereaksjon), å påvise flåttbårne bakterier forskjellig fra Lyme borreliose direkte i spinalvæske og blod i tidligere innsamlet materiale. Prosjektet er en videreføring av et tidligere prosjekt («Utvikling av nye metoder for påvisning av mikrober -med fokus på borrelia bakterien», REK sør-øst saksnummer 2013/1330) der man undersøkte for Lyme borreliose. Bakgrunnen for at man ønsker å evaluere PCR-metodikk er at dagens gullstandard, serologiske metoder, baserer seg på antistoffer som utvikles over tid etter flåttbitt. Dette vanskeliggjør tidlig diagnostikk, som kan være avgjørende for valg av rett behandling. PCR er basert på mål av mikrobens DNA og kan dermed være en mer presis metode som kan anvendes raskt etter mulig smitte. Målet er å kunne tilby PCR som rutineanalyse for flåttbårne sykdommer og dermed gi pasientene en bedre diagnostikk ved mistanke om flåttbårne sykdommer. For det tidligere innsamlede materialet, foreligger det et bredt samtykke til å teste ut nye apparater og metoder for å påvise mikrober (virus eller bakterier) i blod og spinalvæske med hovedfokus på flåttbårne sykdommer. Det er innsamlet materiale etter samtykke fra 45 personer som er lagret i biobanken «Generell forskningsbiobank for borrelia og andre flåttbårne sykdommer på Sørlandet sykehus» (REK sør-øst saksnummer 2013/1698).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/179 Prosjektstart: 21.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Rudjord Lorentzen
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil i sin helhet bli finansiert via sykehuset (metodeutprøving).Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank for borrelia og andre flåttbårne sykdommer på Sørlandet sykehus
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst