Forskningsprosjekt


En prospektiv studie av kardiovaskulær funksjon og fatigue blant lymfom og brystkreft pasienter og overlevere

Vitenskapelig tittel:

A prospective study on cardiovascular function and fatigue among lymphoma and breast cancer patients and survivorsProsjektbeskrivelse:
Studien er en prospektiv studie der målet er å undersøke seneffekter etter moderne behandling for lymfom (Hodgkin’s lymfom og aggressive/svært aggressive non-hodgkin’s lymfom) og brystkreft stadium I-III. Stadig flere overlever brystkreft og lymfom takket være mer effektiv behandling. Kreftbehandling kan dessverre føre til senere helseplager, blant annet hjertesykdom og fatigue. Slike seneffekter etter kreftbehandling rammer langt fra alle, men kan bli et helseproblem for noen. Det mangler i dag kunnskap om hvem som har risiko for utvikling av seneffekter. Denne studien har som mål å finne tidlige tegn på hjertesykdom og fatigue, samt å undersøke hvilke pasienter som har høyest risiko for å utvikle dem. Det skal inkluderes 1050 pasienter, og det skal innhentes opplysninger fra Lymfomdatabasen ved OUS, Brystkreftregisteret og fra pasientjournal. Det skal gjøres en generell klinisk undersøkelse, ultralyd av hjerte, kontroll av lungefunksjon, gangtest, samt tas blodprøver. Pasientene skal følges i 20 år. Det skal gjøres genetiske analyser med tanke på om spesielle genetiske variasjoner er assosiert med utvikling av seneffekter. Det søkes om å opprette en ny spesifikk forskningsbiobank, Seneffekter_prospektivstudie, der ansvarshavende er Cecilie E. Kiserud.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/139 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cecilie E Kiserud
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet har fått støtte fra Norges forskningsråd (bevilgning 218312 / H10)  til en postdoktor i 50% stilling i 4 år og til utgifter knyttet til drift (spørreskjemaer og blodprøver). Det vil bli søkt om doktorgradskandidater til å jobbe med prosjektet når studien har begynt å inkludere pasienter.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1050

Materiale fra biobank:
Seneffekter_prospektivstudie
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst
11.06.2014 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst