Forskningsprosjekt


Å leve med hiv i Norge

Vitenskapelig tittel:
Diskursiv konstruksjon av selvet med hiv i møte med det norske samfunnet.

Prosjektbeskrivelse:
Studien danner grunnlag for en masteroppgave ved Psykologisk Institutt, NTNU der formålet er å undersøke hvordan det oppleves å leve med hiv i Norge i dag. Det er ikke sykdomsutviklingen som står i fokus, men hvordan personer som lever med hiv skaper sin identitet i møte med det norske samfunnet. Et mål for oppgaven er å forbedre opplevelsen av å leve med denne diagnosen i møte med samfunnet ved å fremskaffe økt kunnskap og forståelse omkring dette. Masterstudenten skal gjennomføre intervjuer med lydopptak av et lite antall (5) deltakere som inviteres via interesseorganisasjoner for personer som lever med hiv. Intervjuene skal deretter transkriberes og analyseres ved hjelp av kvalitative analysemetoder (kritisk diskursanalyse med vekt på posisjoneringsteori). Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/210 Prosjektstart: 03.03.2014 Prosjektslutt: 15.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Hroar Klempe
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Ingen

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 5

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helse-, Organisasjon- og Kommunikasjonspsykologi, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
28.02.2014 REK midt
23.01.2015 REK midt
23.01.2015 REK midt
19.08.2016 REK midt