Forskningsprosjekt


Klassifisering av intrafraksjonell bevegelse

Vitenskapelig tittel:

Intrafractional relaxation during breast cancer treatmentProsjektbeskrivelse:
Pustekontrollert stråleterapi er en metode som kan redusere stråledosen til hjertet. Det er utviklet et system for pustestyrt strålebehandling ved seksjonen, og det er utført en pilotstudie som var godkjent av REK (ref REK 2011/111). Systemet har inovasjonspotensialet, og det er under utvikling. Systemet er basert på en avstandslaser, primært utviklet for å gi pustestyrt strålebehandling, men det vil også kunne benyttes til å overvåke pasientleie og gi informasjon omkring pasientposisjonering under strålebehandling. Vi har sett at mange brystkreftpasienter ligger lavere på bordet etter gjennomført strålebehandling, laserlinjer som benyttes til å innstille pasienten korrekt i forhold til strålefelter stemmer ikke overens med markeringer når pasienten er ferdigbehandlet. Formålet er å klassifisere den intrafraksjonelle endringen hos denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/181 Prosjektstart: 01.03.2014 Prosjektslutt: 01.10.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christer Jensen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Phd-prosjekt med midler fra Helse Midt-Norge HF og NTNU

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Medisin - NTNU, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
28.02.2014 REK midt
13.06.2014 REK midt
25.08.2017 REK midt