Forskningsprosjekt


Sammenhengen mellom overvekt, vitamin D og leptin og føflekkreft: forekomst, overlevelse og risiko for ny kreftsykdom etter føflekkreft

Vitenskapelig tittel:
Malignant melanoma, sunlight, obesity and vitamin D

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å studere etiologi ved føflekkreft ved å belyse følgende spørsmål; 1) Hvorvidt risiko og overlevelse etter føflekkreft er relatert til overvekt, leptin og vitamin D, 2) Hvorvidt risiko for ny primær kreftsykdom etter føflekkreft er relatert til leptin og vitamin D og 3) Hvorvidt risiko for lymfom, lymfom etter føflekkreft og visa versa er relatert til vitamin D. Norge har en høy og økende forekomst av hudkrefttypen malignt melanom (MM) og pasientene med MM har dårligere overlevelse sammenlignet med pasienter med MM i andre land. Tidligere studier antyder at et lavt nivå av vitamin D og et høyt nivå av leptin kan bidra til utvikling og progresjon av MM. I studien skal data fra Janus kobles med kreftregisteret. Studien består av tre kohorter som beskrevet under. Kohort 1: 700 individer med MM, samt 700 kontroller. Kohort 2: 340 individer med MM og ny kreft, 340 individer med MM og 340 kontroller. Kohort 3: 700 individer med lymfomkreft og MM, 700 individer med lymfom alene og 700 kontroller. Data fra Dødsårsaksregisteret og SSB skal benyttes for å identifisere hhv kasus og kontroller. Data skal hentes fra helseundersøkelsene, og det skal i undergrupper måles vitamin D og leptin i serum hentet fra Janusbiobanken. Følgende registerdata er planlagt innhentet til prosjektet: Dødsårsaksregisteret: Dødsårsak, dødsdato (for alle i Janus) Kreftregisteret: diagnose, diagnosedato, stadium, histologi, anatomisk lokalisasjon, vital status, dødsdato/dødsårsak (for alle i Janus med kreft) Helseundersøkelse: 3 Fylker hjerte-kar, 40-års-undersøkelsen og Oslo 1. Det søkes om tilgang til tidligere innsamlede opplysninger fra spørreskjema i helseundersøkelsene: fysisk aktivitet, inntak av vitamin D og supplement, samt målt vekt og høyde Statistisk sentralbyrå: Utdanning, yrke, bosted, flyttinger
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/185 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trude Eid Robsahm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Driftsmidler er gitt av Kreftforeningen. Finansiering av PhD eller PostDok vil søkes i Kreftforeningen, Forskningsrådet og Exstarmidler-stiftelsen våren 2014.

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Epidemiologi, Nivå: PhD, PostDoc
Materiale fra biobank:
Janus serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst