Forskningsprosjekt


Genanalyser og gen-etikk i HUNT

Vitenskapelig tittel:
HUNTing for genes that affect cardiovascular related traits

Prosjektbeskrivelse:
Denne søknaden gjelder en betydelig utvidelse av et tidligere godkjent prosjekt med samme tittel (vår ref. 2013/652) der målet var å finne nye gener, genvarianter og pathways som bidrar til risikoen for hjerte- og karsykdom (CVD). I det opprinnelige prosjektet skulle 10 000 HUNT-deltakere registrert med hjertekar-relaterte tilstander genotypes med helgenom chipteknologi (Exomchip+GWAS) og sammenlignes med ca. 7000 HUNT-kontroller som allerede er genotypet med samme teknologi. Nytt i denne søknaden er at det søkes om å utvide antall forskningsdeltakere som skal helgenom genotypes med ytterligere 50 000 HUNT-deltakere, i tillegg til de 10 000 deltakerne registrert med CVD i HUNT. Videre planlegges det assosiasjonsanalyser der alle HUNT-deltakere med genotyper fra samme teknologi, ca. 60 000 (inkludert de opprinnelige 7000), skal inngå sammen med de 10 000 i CVD-gruppen for å identifisere genvarianter knyttet til CVD. Øvrige deler av søknaden er identisk med den opprinnelige; identifikasjon av klinisk relevante MI-gener blant de CVD-relaterte variantene og teste de mest lovende genene i tilleggsprøver og vurdere deres potensiale som fremtidige medikamentmål.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/144 Prosjektstart: 01.04.2013 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Hveem
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet er allerede finansert av Norges forskningsråd og Universitet i Michigan.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Genetisk epidemiologi, Nivå: Post doc
Del av forskningsprogram: HUNT
Materiale fra biobank:
HUNT Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
28.02.2014 REK midt
04.04.2014 REK midt
13.06.2014 REK midt
16.09.2016 REK midt
05.05.2017 REK midt
05.12.2017 REK midt
22.08.2018 REK midt
31.10.2018 REK midt
05.12.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt