Forskningsprosjekt


Akupunkturbehandling av spedbarn i Kina

Vitenskapelig tittel:
Acupuncture treatment of infants in China - indications and methods

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke i hvilket omfang, grad og ved hvilke teknikker akupunktur blir benyttet i behandling av små- og spedbarn ved en pediatrisk poliklinikk i Kina. Et delmål er å undersøke om akupunktur brukes i behandling av kolikk. Akupunkturbehandling ved spedbarnskolikk brukes i økende grad i Skandinavia til tross for at effekten er mangelfullt dokumentert. Det er heller ikke bred enighet om hvordan behandlingen skal gjennomføres. Akupunktur er opprinnelig en kinesisk behandlingsmetode, og i dette prosjektet ønsker man å få mer kunnskap om bruk av akupunktur på sped- og småbarn i Kina. Man har i samarbeid med Shanghai University of Traditional Chinese Medicine fått anledning til å observere behandlingen som gis ved Long Hua pediatriske poliklinikk i Shanghai. Prosjektmedarbeideren vil være tilstede sammen med en translatør som samarbeider med universitetet. Det er innhentet tillatelse til slik observasjon fra ledelsen ved sykehuset. I søknaden vurderer man at observasjon som del i opplæring av studenter og helsepersonell er vanlig ved et universitetssykehus. Det skal tas notater fra observasjonen, men det vil ikke registreres personidentifiserbare opplysninger. Det skal i tillegg gjøres fokusgruppeintervju eller dybdeintervju med legene som arbeider ved poliklinikken.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/197 Prosjektstart: 16.02.2014 Prosjektslutt: 15.02.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Mette Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for helse og samfunn
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Stipendiaten har finansiering av sitt PhD-prosjekt (Allmennmedisinsk forskningsfond).

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 0
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 3

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK sør-øst
13.02.2014 REK sør-øst