Forskningsprosjekt


Forløpstidsprosjektet for diagnostikk og behandling av lungekreft ved St Olavs Hospital HF

Vitenskapelig tittel:
Improving process times for lung cancer diagnosis and first anticancer at St Olav's Hospital

Prosjektbeskrivelse:
I Norge er det i dag et politisk krav at minst 80 prosent av pasientene som henvises til sykehus med mistanke om kreft skal ha startet behandling innen 20 virkedager. Tall fra Norsk Pasientregister (NPR) viser at vi er langt fra å nå dette målet. Formålet med dette prosjektet er å se nærmere på årsakene til at dette målet ikke realiseres. Lungekreft er en av de vanligste kreftsykdommene og utredningen av denne type kreft er blant de mest komplekse innenfor kreftomsorgen. Lungekreft er derfor valgt som modellsykdom for dette prosjektet. Prosjektet har mange delspørsmål. Faktiske forløpstider for utredning av kreftpasienter skal måles. Prosjektgruppen skal undersøke om NPR-data reflekterer reell utredningstid, og se om rutiner for utredning av kreftpasienter blir fulgt. Man skal videre undersøke hva som eventuelt fører til forsinkelser og se om det er mulig å forbedre forløpstider. Til slutt skal de undersøke om kortere forløpstider fører til bedre behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/60 Prosjektstart: 01.02.2014 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Trine Stokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: St Olavs Hospital HF

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 700

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International PhD in palliative care, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2014 REK vest
08.05.2014 REK vest
14.08.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest
08.01.2015 REK vest
08.01.2015 REK vest