Forskningsprosjekt


Legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammende

Vitenskapelig tittel:

Special drug related challenges for pregnant and lactation women – a multi-center study from maternity wards in NorwayProsjektbeskrivelse:
En studie viser at de fleste pasientene som er innlagt på sykehus har legemiddelrelaterte problemer. Antall legemidler og antall kliniske risikofaktorer påvirket begge risikoen for legemiddelrelaterte problemer. Det finnes imidlertid ingen studier som ser spesifikt på legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammende, selv om enkelt studier har vist høy forekomst av manglende etterlevelse og bruk av uhensiktsmessige legemidler. Formålet med prosjektet er å identifisere og klassifisere legemiddelrelaterte problemer, og alvorlighetsgrad av disse på føde-/barselavdeling ved hjelp av et standardisert verktøy, modifisert for bruk ved føde-/barselavdelinger, basert på LIMM-modellen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1173 Prosjektstart: 01.09.2014 Prosjektslutt: 01.05.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hedvig Nordeng
Forskningsansvarlig(e):  Farmasøytisk institutt, UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen kostnader forbundet med prosjektet - gjennomføres av masterstudenter i farmasi ved UiOForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masteri farmasi, Doktorgradsprosjekt, Nivå: Master i farmasi og PhD i medisin
Sluttmelding/publikasjon: Legemiddelrelaterte problemer blant gravide og ammende
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2014 REK sør-øst