Forskningsprosjekt


Metabolske risikofaktorer for pankreaskreft , EPIC

Vitenskapelig tittel:
Metabolic risk factors for pancreas cancer, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Prosjektbeskrivelse:
EPIC eller European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer, er en EU-finansiert multisenterstudie som involverer 23 sentra i 10 europeiske land (Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederland, England, Frankrike, Spania, Italia, Grekenland). EPIC databasen inneholder spørreskjemaopplysninger fra 370 000 kvinner og 150 000 menn. I tillegg er det samlet inn blodprøver fra 240 000 kvinner og 140 000 menn. Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie der man følger studiepopulasjonen over tid. Formålet er å studere de komplekse relasjoner mellom kosthold, ulike livsstilsfaktorer, metabolske risikofaktorer og genetisk disposisjon som risikofaktorer for kreft og dødelighet. ”Kvinner og kreft” er den norske delen av EPIC. I Norge deltar 37 000 kvinner med spørreskjemaopplysninger hvorav ca 12 000 har avgitt en blodprøve, ca 5% av blodprøvene fra kvinner i EPIC. Blodprøven fra hver enkelt kvinne er delt i to. En del er frosset ned i Tromsø, mens den andre delen oppbevares ved IARC (International Agency for Research on Cancer) som er det internasjonale kreftforskningssenteret til WHO. Den sentral ledelse av studien er delt med Imperial college, London. For hvert uttak fra biobanken skal det i samsvar med informasjonsskrivet foreligge en godkjenning fra REK-Nord. Vanligvis foreligger det også en anbefaling fra IARC Institutional Review Board Committee. De ulike delstudiene innen EPIC benytter spørreskjemaopplysninger og blodprøver som allerede er samlet inn. Det foreligger en generell forskningsbiobank (P REK NORD 141/2008 Biobanken kvinner og kreft ref. 200804332-3) samt konsesjon fra Datatilsynet (ref. 2002/2241-2). Formålet med denne studien er å se på en rekke potensielle risikofaktor for kreft i bukspyttkjetelen knyttet til insulin følsomhet. Dette er ulike proteiner og mulige hormoner som kan måles i plasma fra biobanken.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1693 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.10.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord