Forskningsprosjekt


Telomer lengde og risiko for pankreaskreft , EPIC

Vitenskapelig tittel:
Telomere length and the risk of pancreas cancer, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Prosjektbeskrivelse:
EPIC eller European Prospective Investigation into Nutrition and Cancer, er en EU-finansiert multisenterstudie som involverer 23 sentra i 10 europeiske land. EPIC databasen inneholder spørreskjemaopplysninger fra 370 000 kvinner og 150 000 menn. I tillegg er det samlet inn blodprøver fra 240 000 kvinner og 140 000 menn. Undersøkelsen er en prospektiv kohortstudie. Formålet er å studere de komplekse relasjoner mellom kosthold, ulike livsstilsfaktorer, metabolske risikofaktorer og genetisk disposisjon som risikofaktorer for kreft og dødelighet. ”Kvinner og kreft” er den norske delen av EPIC. I Norge deltar 37 000 kvinner med spørreskjemaopplysninger hvorav ca 12 000 har avgitt en blodprøve, ca 5% av blodprøvene fra kvinner i EPIC. Blodprøven fra hver enkelt kvinne er delt i to. En del er frosset ned i Tromsø, mens den andre delen oppbevares ved IARC. Denne søknaden omfatter bruk av DNA fra pasienter og kontroller for å studere betydningen av genetisk variasjon på telomer lengde.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/176 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.10.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Eiliv Lund
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK nord