Forskningsprosjekt


Fødselsutfall hos barn av norske yrkesdykkere

Vitenskapelig tittel:
Birth outcome in offspring of Norwegian occupational divers

Prosjektbeskrivelse:
Yrkesdykking medfører fysiologiske belastninger. Forskning kan tyde på at dykkere får flere jenter enn forventet. Studien tar sikte på å undersøke om dette også gjelder for norske dykkere. Forskerne vil undersøke om kjønnsratio varierer med dykkernes sertifikatgruppe og alder. Studien vil videre undersøke forekomst av perinatal død, lav fødselsvekt, kort svangerskapsvarighet og misdannelser hos barn av dykkere. Opplysninger fra 6000 innen- og utenskjærsdykkere vil kobles til opplysninger fra Medisinsk fødselsregister (MFR). Som kontrolldata legges det opp til å benytte opplysninger fra MFR om øvrige fødte fra 1967. Opplysninger om yrkesdykkere hentes fra Arbeidstilsynets database over innenskjærsdykkere. Opplysninger om tidligere Nordsjødykkere hentes fra Nordsjødykkerstudien og Granskningskommisjonens oversikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/315 Prosjektstart: 01.05.2014 Prosjektslutt: 01.05.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ågot Irgens
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Norsk senter for dykkemedisin

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 6000

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding: Fødselsutfall hos barn av norske yrkesdykkere
Behandlet i REK
DatoREK
27.03.2014 REK vest
10.01.2018 REK vest