Generell forskningsbiobank


UNGT biobank - se 2009/1827

Prosjektbeskrivelse:
Oppbevare humant biologisk materiale for forskningsprosjektet UNGT for analyser til hoved- og delprosjekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1796

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  Barne- og ungdomsklinikken


Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2009 REK nord