Forskningsprosjekt


Karakterisering av stamcellemarkøen NG2 i føtal, adult normale hjerne og hjernesvulster

Vitenskapelig tittel:
The characterisation of the stem cell marker NG2 in developing fetal and adult human brain and in brain tumours

Prosjektbeskrivelse:
Min forskningsgruppe har i en årrekke arbeidet med å undersøke biologiske mekanismer relatert til hjernesvulsters dannelse, vekst , spredning og respons til terapi. I de senere årene er det flere holdepunkter for at hjernesvulstene dannes fra nevrale stamceller. Prosjektet har til hensikt å kartlegge ekspresjonen av NG2 (Neuron glia-2) en rapporterte markør for nevrale stamceller på forsjellige gestasjonsstadier i human hjerne. Vi ønsker med det å få klargjort hvorvidt NG2 er en markør for umodne celler og om den kolokaliserer med andre markører som Platelet derived growth factor receptor alpha (PDGFa); Glial fibrilliary acid protein (GFAP), nestin, Ki67 (MIB-1); CD133; myelin basic protein (MBP); neuron specific enolase (NSE) og Olig2. Vi vil også kartlegge eksresjonsprofilen av NG2 i adult normal hjerne og hjernesvulster. For å gjøre dette ønsker vi å aksessere biopsiarkivet på Gades institutt med formalin fikserte paraffininnstøpte vevsblokker (FFPE) av humane føtale hjerner fra forskjellige utviklingsstadier, normale adult hjerne og hjernesvulster. Av disse vil det gøres 3-5µm tykke snitt som H& E farges for intial besteemmelse av utviklingsstadie i samarbeidet med patolog, Dr Immervoll. Immunhistokjemifarging for NG2 og andre markører vil deretter bli utført. Dobbelfarging vil utføres for å identifisere celletypene som er assossiert med NG2 ekspresjon. Immunfargingen vil også bli kvantitert for statistisk bearbeidelse og variasjonene mellom forskjellige områder i hjernen vil bli undersøkt. For hjernesvulstne, korrelasjon av NG2 uttryk med klinisk parametere f.eks overlevelsen, Ki67 vil også blir statistisk undersøkt Studiene vil også forsøke å belyse om NG2 positive celler har morfologidske særtrekk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1724 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Martha Chekenya
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Lik
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: cellebiologi, Nivå: Masters og doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2009 REK vest