Forskningsprosjekt


Livskvalitet hos pasienter med nedsatt blodtilførsel i beina, vurdert ved VascuQol-6

Vitenskapelig tittel:

Validering av et spørreskjema om sykdomsspesifikk livskvalitet for pasienter med arteriell insuffisiens, VascuQoL-6, for norske forholdProsjektbeskrivelse:
Pasienter med nedsatt arteriell blodtilførsel i beina har betydelig påvirkning av dagliglivets aktiviteter. Ved utredning og vurdering av pasientene inngår derfor spørsmål om dette før og etter behandling. Pasientrapportert helserelatert livskvalitet kan vurderes systematisk gjennom validerte spørreskjema. VascuQoL-6 er et spørreskjema for sykdomsrelatert livskvalitet ved perifer arteriell iskemi utviklet for å være et verktøy i vanlig klinisk praksis. Dette forskningsprosjektet skal validere VascuQoL-6, mot et generisk spørreskjema, SF-36, og mot kliniske funn ved arterielle trykkmålinger, gangdistanse og resultater fra bildediagnostikk i en norsk pasientpopulasjon. I prosjektet planlegges inklusjon av 200 pasienter henvist til karkirurgisk poliklinikk ved de to sykehusene, Sykehuset Østfold HF og Akershus Universitetssykehus HF.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/221 Prosjektstart: 03.03.2014 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Prosjektet finansieres over budsjett ved de deltakende institusjoner, jfr vedlagte samarbeidsavtale. Ingen ekstern finansiering.

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst
08.06.2015 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst