Forskningsprosjekt


Surrogat biomarkør ved inflamatorisk tarmsykdom

Vitenskapelig tittel:

Endoskopisk dyp remission vurderet via surrogat biomarkører hos

pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

Endoskopisk dyp remission vurderet via surrogat biomarkører hos

pasienter med inflammatorisk tarmsykdomProsjektbeskrivelse:
Ulcerøs kolitt er en kronisk betennelse i tarmen som for de fleste gir en betydelig reduksjon i livskvalitet slik som blodige diare. Behandlingen er enten medisinsk eller kirurgisk. Målsettingen er at betennelsen skal være borte, en såkalt remisjon. Dette kan dokumenteres med en slangeundersøkelse. Dette er en intervensjon som er krever ressurser og ubehagelig for pasienten. Alternativt kan man måle betennelsesprodukt calprotectin i avføring. Imidlertid vet man ikke hvilke verdier som indikerer at pasienten er i remisjon. Hensikten med denne studien er at pasienter som kommer til endoskopisk kontroll for sin sykdom, skal i forveien ta avføringsprøve på calprotectin, og man vil da kunne finne hvilke grenser det er for når pasienten er i (endoskopisk) remisjon. Pasienter som går til regelmessig endoskopikontroll ved UNN, får invitasjon til å delta. Studien vil gi ny kunnskap om calprotectin målt i avføring som en ny metode for å undersøke om pasienten er i remisjon av sykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/78 Prosjektstart: 20.02.2014 Prosjektslutt: 20.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jon Florholmen
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder: Gastroenterologisk forskningsfond UNN

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 75

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Biobank for inflammatorisk tarmsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
20.02.2014 REK nord
08.05.2014 REK nord