Forskningsprosjekt


Gjentakelsesrisiko for svangerskapsforgiftning

Prosjektbeskrivelse:
Årsakene til svangerskapsforgiftning, som er knyttet til økt risiko for sykelighet og dødelighet for mor og barn, er ikke kjent. Lite er også kjent om risiko for gjentakelse i et senere svangerskap. Formålet med denne registerstudie er å benytte Medisinsk fødselsregister til å studere om morkakevekt er knyttet til alvorlig svangerskapsforgiftning og til gjentagelsesrisiko av svangerskapsforgiftning. Alle kvinner som har født to eller flere barn i Norge siden 1967, omkring 750000 kvinner, skal inkluderes. Det søkes om dispensasjon fra taushetsplikt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/131 Prosjektstart: 01.01.2014 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Eskild
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder: Helse sør-Øst

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 750000

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD og postdoc
Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2014 REK sør-øst